Były policjant podejrzany o usiłowanie rozboju, pobicie, uszkodzenie mienia i groźby karalne

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi za sygn. PO I Ds. 262.2017 postępowanie przejęte z Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie.

Śledztwo dotyczyło początkowo usiłowania rozboju, do jakiego miało dojść w dniu 9 grudnia 2017 r. w Wojsławicach, pow. chełmskiego. Po ustaleniu, iż w zdarzeniu tym miał brać udział policjant, postępowanie przejęli prokuratorzy z Zamościa.

 

Ustalenia śledztwa.

Główną osobą pozostającą w kręgu zainteresowania organów ścigania jest Łukasz M. lat 35 – do niedawna funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, zatrudniony jako dzielnicowy w Komisariacie Policji w Żmudzi. Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 11 grudnia 2017 r. Łukasz M. został zwolniony ze służby w Policji.

W dniu 5 grudnia 2017 r. Łukasz M. dopuścił się pierwszego z obecnie zarzucanych mu czynów. Miał on polegać na grożeniu ustalonemu mężczyźnie pobiciem go (art. 190 § 1 kk).

Po tym zdarzeniu podejrzany trafił na Oddział Psychiatryczny Szpitala w Chełmie, skąd po 4 dniach wyszedł na własną prośbę. Powodem pobytu w szpitalu były stany nerwicowe.

Bezpośrednio po opuszczeniu szpitala Łukasz M. – będący nadal jeszcze funkcjonariuszem Policji – dopuścił się kolejnych czynów. W dniu 9 grudnia 2017 r. w Wojsławicach dokonał pobicia Mateusza K., działając wspólnie i w porozumieniu z Robertem M. lat 44, wielokrotnie karanym. Na skutek tego czynu pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na czas poniżej siedmiu dni (art. 158 § 1 kk).

Ponadto, w tym samym miejscu i czasie, również z Robertem M. podejrzany dopuścił się usiłowania rozboju. Zdarzenie wyglądało tak, iż obydwaj podejrzani uderzali i kopali Damiana S., który siedział w samochodzie marki Volkswagen Bora, czym doprowadzili go do stanu nieprzytomności, jak też grozili mu. Następnie usiłowali dokonać zaboru wskazanego samochodu, co jednak nie udało się z uwagi na to, że pokrzywdzony odjechał pojazdem z miejsca zdarzenia (art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk).

Bezpośrednio po tych zdarzeniach Łukasz M. dokonał uszkodzenia innego pojazdu marki Audi – po jego kopnięciu w pojazd rozbita została lampa tylna, jak też porysowane zostały powłoki lakiernicze. Powyższego czynu podejrzany dopuścił się na szkodę Przemysława Z. (art. 288 § 1 kk).

Po zatrzymaniu przez patrol policyjny Łukasz M. dokonał kolejnych czynów. Wobec zgromadzonych na widok Policji osób, pokrzywdzonych jego poprzednimi czynami (Mateusz K., Damian S., Przemysław Z.) podejrzany użył gróźb bezprawnych pobicia, wywierając tym samym na nie wpływ jako na świadków w sprawie (art. 245 kk).

Bezpośrednio po tych czynach, z uwagi na ich charakter oraz swoje zachowanie Łukasz M. został ponownie przewieziony do Szpitala w Chełmie, gdzie przyjęty został na Oddział Psychiatryczny. Przez ponad miesiąc lekarze sprzeciwiali się wykonaniu z jego udziałem czynności procesowych. Ostatecznie dopiero w dniu 11 stycznia 2018 r. Łukasz M. opuścił szpital.

 

Środki zapobiegawcze.

Robert M. i Łukasz M. zostali zatrzymani bezpośrednio po zdarzeniach z dnia 9 grudnia 2017 r. Łukasz M. – jak wskazano wyżej – trafił do Szpitala w Chełmie. Wobec Roberta M. natomiast Sąd Rejonowy w Krasnymstawie zastosował tymczasowe aresztowanie, które trwa do chwili obecnej. Termin stosowania tego środka upływa w dniu 9 marca 2018 r., podejrzany przebywa w Zakładzie Karnym w Zamościu. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (usiłowanie rozboju na osobie Damiana S. oraz pobicie Mateusza K., obydwa przestępstwa dokonane wspólnie i w porozumieniu z Łukaszem M.) i złożył wyjaśnienia.

Łukasz M. opuścił szpital w dniu 11 stycznia 2018 r. Bezpośrednio po tym fakcie został zatrzymany przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Po przesłuchaniu w prokuraturze również i wobec niego skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie. Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował ten środek wobec Łukasza M. – do dnia 11 kwietnia 2018 r. Podejrzany również przebywa w Zakładzie Karnym w Zamościu, jak dotąd nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmawia składania wyjaśnień.

 

Dalsze kierunki.

Z uwagi na zachowanie Łukasza M. w chwili czynów, fakt przebywania przez niego dwukrotnie na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala w Chełmie oraz fakt uprzedniego leczenia psychiatrycznego prokurator zdecydował o przeprowadzeniu badań podejrzanego przez biegłych psychiatrów w kierunku stwierdzenia jego poczytalności. Termin badania przypada na początek marca 2018 r. W zależności od treści opinii podjęte zostaną dalsze działania w sprawie.

 

Zagrożenie karami.

Za zarzucone Robertowi M. i Łukaszowi M. przestępstwa kodeks karny przewiduje najsurowszą karę od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2018-02-23 13:29