Komunikat z dnia 01.06.2017r. dot. PO I Ds. 160.2016

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi wspólnie z Placówką Straży Granicznej w Hrebennem postępowanie o sygn. PO I Ds. 160.2016 dotyczące przemytu papierosów z Ukrainy do Polski. Jak ustalono, przemytem tym zajmowała się zorganizowana, międzynarodowa grupa przestępcza składająca się z obywateli Polski i Ukrainy.

W maju 2017 r. doszło do pierwszych zatrzymań w tej sprawie. Do chwili obecnej funkcjonariusze PSG w Hrebennem wspierani przez kolegów z innych jednostek organizacyjnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zatrzymali łącznie 11 osób. W trakcie czynności na terenie województwa lubelskiego i śląskiego funkcjonariusze zabezpieczyli w ramach przeszukań papierosy i alkohol bez polskich znaków skarbowych akcyzy o łącznej wartości 46 300 zł.

Spośród zatrzymanych 11 osób trzem z nich prokurator przedstawił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się przemycaniem papierosów bez znaków akcyzy oraz dokonywana takiego przemytu w ramach grupy. Osoby te – obywatele Ukrainy – zostały w tym tygodniu doprowadzone do Sądu Rejonowego w Zamościu i tymczasowo aresztowane na okres 3 miesięcy. Pozostałym ośmiu osobom prokurator przedstawił zarzuty udziału w grupie i przemytu, a następnie zastosował wobec nich środki wolnościowe (dozory Policji). Wobec podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych na poczet grożących im kar w łącznej wysokości 22 000 zł.

Do chwili obecnej ustalono, iż grupa w przeciągu zaledwie 6 miesięcy w 2016 r. wprowadziła na rynek unijny papierosy, które uszczupliły należności akcyzowe Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej 4 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są dalsze zatrzymania, bowiem jak wynika z naszych ostrożnych szacunków, w działalność zorganizowanej grupy przestępczej mogło być zaangażowanych nawet kilkadziesiąt osób.

 

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik