Komunikat z dnia 03.01.2017 dot. sprawy V Ds 53/14

W dniu 30 grudnia 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia o sygn. V Ds. 53/14/S przeciwko 51 osobom, którym łącznie przedstawiono 925 zarzutów popełnienia przestępstw. Akt oskarżenia liczy 370 stron.

O sprawie w jej toku informowaliśmy komunikatem:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-z-2016-10-12-dot-sprawy-v-ds-53-14,170.html

W trakcie postępowania zarzuty usłyszało łącznie 157 osób. Z tej liczby do odrębnych postępowań (głównie z uwagi na chęć dobrowolnego poddania się karze) wyłączono materiały dotyczące 94 podejrzanych, a wobec 12 z nich wydane zostały postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa – m.in. z uwagi na śmierć sprawcy.

Pozostałe 51 osób zostało objętych aktem oskarżenia. Wśród nich jest Krzysztof L. – ówczesny inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, któremu zarzucono:

- kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, w której w okresie od września 2011 r. do stycznia 2015 r. w Biłgoraju zajmował się przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za zachowania stanowiące naruszenie prawa, polegające na  umożliwieniu innym osobom uzyskania bez przeprowadzonych obowiązkowych badań lekarskich, psychologicznych i zdanego obowiązkowego egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdami silnikowymi, dokumentu prawa jazdy, uprawniającego do kierowania pojazdami mechanicznymi (art. 258 § 3 kk) – 1 zarzut,

- przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za zachowania opisane powyżej (art. 228 § 1, 3 i 4 kk) – 175 zarzutów,

- szereg przestępstw przeciwko dokumentom, związanych z opisanym procederem nielegalnego wydawania praw jazdy, m.in. fałszowanie tych dokumentów i posługiwanie się nimi  (art. 270 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk art. 272 kk, art. 276 kk) – 615 zarzutów.

Łącznie Krzysztofowi L. przedstawiono 791 zarzutów popełnienia przestępstw.

Oprócz wskazanej osoby akt oskarżenia objął 12 osób, którym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej razem z Krzysztofem L. oraz przyjmowanie korzyści majątkowych i fałszowanie dokumentacji (analogicznie do tego podejrzanego) – osoby te usłyszały łącznie 96 zarzutów.

Pozostałe 38 osób objętych aktem oskarżenia to podejrzani, którym zarzucono wręczanie korzyści majątkowych lub ich obietnic pracownikom Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zamian za zachowania stanowiące naruszenie prawa, związane z nielegalnym wydawaniem prawa jazdy (art. 229 § 3 kk). Ilość zarzutów przedstawionych w tym zakresie wynosi 38 (po jednym zarzucie względem każdej z tych osób).

Wszystkim osobom podejrzanym w tej sprawie, objętym aktem oskarżenia grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik