Kierowca karetki, który doprowadził do wypadku z udziałem przewożonej pacjentki dobrowolnie poddał się karze

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadziła za sygn. PO I Ds. 174.2016 postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 9 września 2016 r. w miejscowości Szewnia Górna, pow. zamojskiego.

W trakcie śledztwa ustalono, iż we wskazanym miejscu i czasie karetka pogotowia przewoziła pacjentkę Alinę Ł. do szpitala. Kierowcą pojazdu uprzywilejowanego był Stanisław K. Karetka zbliżając się do łuku drogi z nadmierną prędkością (około 95 km/h) podjęła manewr wyprzedzania samochodu osobowego, który to manewr z uwagi na warunki drogowe i zakręt był zabroniony. W trakcie wyprzedzania pojazd uprzywilejowany wjechał lewymi kołami na lewe pobocze, stracił przyczepność i w bocznym poślizgu zjechał na prawą stronę jezdni i pobocze. Tam wypadł z drogi i uderzył w skarpę, przewracając się. W wyniku zdarzenia pacjentka karetki poniosła śmierć na miejscu w wyniku ciężkich obrażeń wielonarządowych, natomiast Monika T. – członek personelu medycznego karetki – doznała obrażeń skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni.

W sprawie wywołano opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego i techniki samochodowej. W opinii biegły wskazał, iż osobą, która przyczyniła się do zaistnienia wypadku był kierowca karetki Stanisław K. Naruszył on bowiem zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podjęcie niedozwolonego manewru wyprzedzania z nadmierną prędkością na łuku drogi, w wyniku czego nieumyślnie doprowadził do powstania obrażeń ciała u Aliny Ł. i Moniki T. na skutek przewrócenia się pojazdu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Stanisław K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, określonego w art. 177 § 1 i 2 kk. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze w rozmiarze 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat tytułem próby oraz grzywny 150 stawek dziennych po 20 zł każda.

Prokurator przychylił się do tego wniosku i w dniu 31 maja 2017 r. skierował do Sądu Rejonowego w Zamościu stosowny wniosek o wymierzenie uzgodnionych z podejrzanym kar bez przeprowadzania rozprawy. Prokurator uznał, iż wysokość kar była adekwatna do okoliczności sprawy. Kierowca karetki naruszył co prawda przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czym pośrednio doprowadził do śmierci przewożonej pacjentki i obrażeń ciała pasażerki karetki, jednak działał w zamiarze ratowania życia pacjentki i jak najszybszego przewiezienia jej do szpitala. Poruszał się w tym zakresie pojazdem uprzywilejowanym. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Nie był wcześniej karany.

Za przestępstwo określone w art. 177 § 2 kk (spowodowanie wypadku drogowego, w którym inna osoba poniosła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik