Akt oskarżenia wobec sprawców zabójstwa z Chomęcisk Małych pow. zamojskiego

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadziła za sygn. PO I Ds. 45.2017 śledztwo przeciwko trzem mężczyznom, podejrzanym o dokonanie zabójstwa mieszkańca wsi Chomęciska Małe.

Sprawa była bardzo bulwersująca, pozostawała w zainteresowaniu mediów. Przypomnijmy, iż w chwili czynu w lipcu 2015 r. dwóch ze sprawców miało ukończone 15 lat, natomiast trzeci – ukończone 17 lat.

O wykryciu sprawców, sposobie ich działania i ich dalszych losach pisaliśmy tutaj:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-i-ds-45-2017,212.html

Po wykonaniu czynności opisanych w tym komunikacie podejrzani zostali przebadani przez biegłych psychiatrów i psychologa. W złożonych opiniach biegli wypowiedzieli się, że wszyscy trzej podejrzani są poczytalni i mogą brać udział w procesie karnym. Dwaj z nich mają prawidłowo ukształtowaną osobowość, natomiast trzeci posiada osobowość nieprawidłową o rysie dyssocjalnym. W chwili czynu ten właśnie podejrzany wykazywał wysoki stopień demoralizacji w postaci intensywnego nieprzystosowania społecznego, natomiast dwa pozostali – przeciętny poziom demoralizacji w postaci nieprzystosowania społecznego.

Końcowo prokurator zarzucił trzem podejrzanym, iż w dniu 20 lipca 2015 r. w Chomęciskach Małych dokonali zabójstwa 71-letniego mieszkańca tej wsi poprzez uderzanie rękami, kopanie oraz zadanie mu kilkunastu uderzeń w głowę, klatkę piersiową, brzuch, kończyny górne i dolne niebezpiecznymi narzędziami w postaci drewnianego kołka (długość 1,12 metra, masa 1,4 kilograma) oraz motyki z metalowym ostrzem, czym spowodowali u pokrzywdzonego szereg obrażeń ciała, w tym obrażenia czaszkowo-mózgowe skutkujące jego śmiercią, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 10 zł oraz radio marki Beskid Unitra Diora. Czyn ten określony jest w art. 148 § 2 pkt 2 kk w zb. z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Na podstawie art. 10 § 2 kk dwaj nieletni (w czasie czynu) sprawcy potraktowani zostali w niniejszej sprawie jako dorośli.

Ponadto prokurator zarzucił jednemu ze sprawców, że będąc przesłuchiwanym wcześniej w tej sprawie w charakterze świadka zaprzeczył, by kiedykolwiek był w domu pokrzywdzonego. Chodzi o podejrzanego, który pozostawił swój ślad DNA na drzwiach w budynku i którego biegli określili jako najbardziej zdemoralizowanego. Czyn składania fałszywych zeznań określony jest w art. 233 § 1a kk.

Wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Różnią się one szczegółami, jednak w ogólnej linii co do przebiegu zdarzenia są zgodne. Podejrzani – jak opisywaliśmy wcześniej – uczestniczyli także w wizjach lokalnych nagrywanych kamerą video na miejscu zdarzenia.

Podejrzani przebywają nadal w jednostkach penitencjarnych. Z uwagi na dobro śledztwa zarządzono umieszczenie ich w różnych zakładach karnych – w Zamościu, Chełmie i Hrubieszowie.

W dniu 25 lipca 2017 r. prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Zamościu. Pierwsza rozprawa wyznaczona została na dzień 25 września 2017 r.

Jak wskazywaliśmy wcześniej, za przypisane podejrzanym przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-09-01 13:49