Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej przemytników

Prokuratura Okręgowa w Zamościu zakończyła postępowanie o sygn. PO I Ds. 160.2016, prowadzone wspólnie z Placówką Straży Granicznej w Hrebennem, dotyczące przemytu papierosów i alkoholu z Ukrainy do Polski.

Akt oskarżenia w tej sprawie został przesłany w dniu 5 października 2017 r. do Sądu Okręgowego w Zamościu. Objęto nim łącznie 31 osób narodowości ukraińskiej i polskiej.

O sprawie pisaliśmy tutaj:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-z-dnia-01-06-2017r-dot-po-i-ds-160-2016,219.html

 

Działalność grupy

Przedmiotem postępowania była działalność zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się przemytem wyrobów akcyzowych z Ukrainy do Polski. Grupą kierowało 3 mężczyzn narodowości ukraińskiej: Igor V. lat 42, Viktor K. lat 34 oraz Ihor R. lat 47. Kolejnych 21 osób wchodziło w skład tej grupy. Były to osoby narodowości zarówno ukraińskiej jak i polskiej, kobiety i mężczyźni, w wieku od 22 do 73 lat.

Wskazanym podejrzanym przypisano kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 § 3 kk) i udział w tej grupie (art. 258 § 1 kk).

 Ponadto, wszystkim 24 członkom grupy przypisano, iż w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2017 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nabywali, przechowywali i przewozili dalej wyroby bez polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci nie mniej niż 5,7 litra alkoholu o stężeniu 40% oraz nie mniej niż 250 801 paczek papierosów. Działaniem takim doprowadzili Skarb Państwa do uszczuplenia podatków w postaci: cła w wysokości 242 784 zł oraz akcyzy w wysokości 4 250 713 zł, co stanowi wielką wartość. W tym zakresie zarzuty oparto o treść art. 65 § 1 kks i art. 91 § 3 kks.

Działalność grupy polegała na tym, iż jej członkowie nabywali wyroby akcyzowe od detalicznych przemytników w okolicach Hrebennego i Tomaszowa Lubelskiego, a następnie pakowali go i przewozili dużymi partiami w głąb kraju, do ustalonych odbiorców. Transport organizowany był po uprzednim sprawdzeniu trasy przejazdu i z wykorzystaniem tzw. „pilota”, czyli osoby, która poprzedzała transportujących informując ich w razie potrzeby o patrolach służb mundurowych. W ten sposób kurierzy grupy rozwozili papierosy i alkohol m.in. do Warszawy, Garwolina, Żyrardowa, Lublina, Ostrowa Wielkopolskiego, Krakowa i innych miejscowości. Część towaru trafiała także do Republiki Czeskiej.

Pozostałym 7 osobom narodowości ukraińskiej w wieku od 25 do 52 lat prokurator zarzucił popełnienie incydentalnych przestępstw karnoskarbowych, polegających na nabywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów. Osoby te wykazywały powiązania z opisaną grupą przestępczą, choć do niej nie należały, dlatego również objęte zostały całościowo aktem oskarżenia.

 

Środki zapobiegawcze

Wobec sześciu podejrzanych (kierownictwo zorganizowanej grupy przestępczej oraz trzech jej członków) stosowane są nadal środki izolacyjne w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec kolejnych siedmiu podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych w łącznej kwocie 38 550 zł.

 

Dobrowolne poddanie karze

Sześciu podejrzanych zdecydowało się dobrowolnie poddać się karze w trybie art. 335 kpk. Stosowne wnioski w tym przedmiocie zostały dołączone do aktu oskarżenia. Karze poddać chcą się wszyscy trzej kierownicy grupy oraz trzech członków grupy. Proponują dla siebie kary bezwzględnego pozbawienia wolności (w rozmiarach od 7 miesięcy do 1 roku i 6 miesięcy) oraz wysokie grzywny (w rozmiarach pomiędzy 7 000 zł a 15 000 zł) połączone z przepadkiem zabezpieczonych papierosów bez znaków akcyzy.

 

Zagrożenie karą

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10, za udział w takiej grupie – karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Za przestępstwa akcyzowe związane z uszczupleniem należności podatkowych kodeks karny skarbowy przewiduje karę grzywny do 720 stawek dziennych oraz karę pozbawienia wolności do lat 3.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-10-10 13:42