Informacja o dalszych ustaleniach śledztwa w sprawie uzyskania prawa jazdy przez Posła na Sejm RP

Komunikatem z dnia 25 września 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu poinformowała, iż w dniu 21 września 2017 r. uzyskała opinię biegłych z zakresu grafologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przedmiotem badania biegłych była teczka „Akta ewidencyjne kierowcy” Piotra Olszówki. W teczce tej zgromadzone są wszystkie dokumenty związane z uzyskaniem poszczególnych kategorii prawa jazdy przez kierowcę. Biegli badali wyżej opisaną dokumentację z uwagi na podejrzenia co do jej autentyczności.

O sprawie informowaliśmy poprzednio:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-sygn-po-i-ds-58-2017,215.html

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-i-ds-58-2017,237.html

Aktualnie zakończyła się analiza materiału dowodowego w połączeniu z wnioskami opinii biegłych LK KWP w Lublinie. Analiza ta wykazała, iż w celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy i przedmiotu postępowania koniecznym jest wywołanie opinii uzupełniającej, w której biegli odniosą się do dalszych okoliczności przedstawionych przez Prokuraturę.

Do wydania takiej opinii potrzebny jest dodatkowy materiał porównawczy w postaci próbek wzorów pisma od ustalonych osób. Materiał taki jest aktualnie zbierany.

Po jego uzyskaniu Prokuratura Okręgowa w Zamościu powoła biegłych z zakresu grafologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do wydania opinii uzupełniającej.

Dla dobra śledztwa na chwilę obecną nie udzielamy innych, dodatkowych informacji w sprawie.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-10-23 13:53