Umorzenie śledztwa w sprawie samobójstwa mężczyzny z listopada 2016 r. w Stryjowie

Prokuratura Rejonowa w Zamościu prowadziła śledztwo w sprawie doprowadzenia w okresie od 11 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r. w Stryjowie, woj. lubelskiego namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie przez Jacka G., tj. o przestępstwo określone w art. 151 kk.

Śledztwo zostało wszczęte po ujawnieniu w miejscowości Stryjów w dniu 16 listopada 2016 r. zwłok mężczyzny. We wcześniejszym czasie rodzina pokrzywdzonego otrzymała od niego list pożegnalny, w którym opisywał on sposób, w jaki dojdzie do popełnienia przez niego samobójstwa. Chodziło o uduszenie spalinami, hipotermię lub zażycie większej ilości lekarstw.

W domu, w którym ujawniono zwłoki znajdował się silnik spalinowy z rurą doprowadzającą spaliny do innego pomieszczenia. W pomieszczeniach znajdowała się również lada chłodnicza, do której włożono łóżko polowe. Na miejscu zdarzenia ujawniono ponadto opakowania po lekach.

Po badaniach sekcyjnych i laboratoryjnych wykluczono przyczyny śmierci pokrzywdzonego w postaci hipotermii (wychłodzenia) oraz zatrucia spalinami. Na tę ostatnią przyczynę nie wskazywał poziom hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi.

W związku z powyższym próbki sekcyjne przesłano do Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie celem wydania opinii toksykologicznej. W złożonej w listopadzie 2017 r. opinii biegli wskazali, iż w organizmie pokrzywdzonego ujawnili obecność środków uspokajających, nasennych i psychotropowych, przy czym co najmniej jeden z tych środków był obecny w stężeniu toksycznym, tj. spotykanym w przypadku zatruć śmiertelnych.

Na podstawie tej opinii biegli z zakresu medycyny sądowej wydali swoją ekspertyzę, w której jako przyczynę śmierci mężczyzny wskazali niewydolność krążeniowo-oddechową jako następstwo synergistycznego działania licznych substancji chemicznych.

Ustalenia tej opinii pozwoliły z kolei Prokuraturze Rejonowej w Zamościu na przyjęcie, że do zgonu Jacka G. nie przyczyniło się żadne działanie bądź zaniechanie działania osób trzecich. Jego zgon nastąpił w wyniku targnięcia się na własne życie.

Z tego też powodu postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 r. śledztwo w tej sprawie zostało umorzone wobec niepopełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt 1 kpk). Decyzja nie jest prawomocna, osobom pokrzywdzonym przysługuje na nią zażalenie.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-11-27 07:39