Zawieszenie w czynnościach służbowych Starosty i Wicestarosty Hrubieszowskiego – utrzymane w mocy przez Sąd

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi za sygn. PO I Ds. 115.2016 postępowanie przeciwko Józefowi K. i Leszkowi C. – kierownictwu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz przeciwko innym osobom.

O śledztwie szeroko pisaliśmy tutaj:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-z-2017-12-05-dot-sprawy-po-i-ds-115-2016,247.html

Jak wskazano w komunikacie, prokurator zastosował wobec obydwu podejrzanych – Józefa K. i Leszka C. środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych po 25 000 zł oraz zawieszenia w czynnościach służbowych.

Na skutek zażaleń postanowienia w przedmiocie tych środków oceniał Sąd Rejonowy w Zamościu. Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2018 r. Sąd utrzymał w mocy postanowienia prokuratora o poręczeniu majątkowym i zawieszeniu w czynnościach służbowych, dokonując jedynie drobnych, formalnych korekt treści postanowień. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał, że całkowicie zgadza się z tokiem rozumowania prokuratora, iż starosta i wicestarosta nie powinni podejmować dalszych czynności służbowych w urzędzie starostwa, skoro z racji podejmowania czynności w tym właśnie urzędzie mają postawione zarzuty.

Powyższe oznacza, iż zastosowanie środków zapobiegawczych wobec Józefa K. i Leszka C. jest już prawomocne.

Odpis postanowienia sądowego został w dniu 1 lutego 2018 r. przesłany do Przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego z wnioskiem o wykonanie w zakresie zawieszenia w czynnościach służbowych.

Nadmieniamy, iż do Prokuratury Okręgowej w Zamościu docierają doniesienia prasowe o fakcie ustąpienia ze stanowiska przez Wicestarostę Hrubieszowskiego Leszka C. Tutejsza jednostka nie otrzymała jednak oficjalnego pisma w tym przedmiocie. Dlatego też wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego – w zakresie zawieszenia w czynnościach – objął zarówno Józefa K., jak i Leszka C.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2018-02-01 14:33