Zakończenie postępowania w sprawie potrójnego zabójstwa z Piask Szlacheckich

W dniu 19 marca 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego wobec Krzysztofa C., podejrzanego o dokonanie trzech zabójstw w lipcu 2017 r. w miejscowości Piaski Szlacheckie.

 

Głośna sprawa dotycząca zdarzeń z ubiegłego roku dobiegła końca. Przypomnijmy, że śledztwo Prokuratury Okręgowej w Zamościu dotyczyło 30-letniego Krzysztofa C., któremu zarzucono, iż w dniu 12 lipca 2017 r. w miejscowości Piaski Szlacheckie dopuścił się trzech zabójstw na członkach swojej rodziny (matka, ojciec i kuzyn).

Przypomnijmy także, iż biegli psychiatry po obserwacji podejrzanego stwierdzili u niego, że w czasie popełnienia czynów Krzysztof C. był całkowicie niepoczytalny.

Ponadto, biegli zaopiniowali, że podejrzany wymaga zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, bowiem istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo, iż dokona on z przyczyn chorobowych takich samych lub podobnych czynów do zarzucanych mu obecnie.

Do Prokuratury Okręgowej w Zamościu wpłynęły już ostatnie opinie z zakresu badań biologicznych i genetycznych biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie. Treść tych opinii nie zmienia ustaleń poczynionych w sprawie. Tym samym proces gromadzenia materiału dowodowego zakończył się.  

Dlatego też w dniu 19 marca 2018 r. Prokuratura zakończyła postępowanie, kierując do Sądu Okręgowego w Zamościu wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie wobec Krzysztofa C. środków zabezpieczających. Wniosek taki znajduje oparcie w treści art. 324 § 1 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z treścią opinii biegłych, Prokuratura wnioskuje o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Nadmieniamy, że zgodnie z przepisami kodeksu karnego czasu stosowania takiego środka nie określa się z góry; sąd uchyla zastosowany środek dopiero wtedy, gdy dalsze jego stosowanie nie jest już konieczne.

Aktualnie Krzysztof C. wykonuje tymczasowe aresztowanie, orzeczone wobec niego do dnia 9 kwietnia 2018 r.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2018-04-24 08:14