Handlarze narkotyków zatrzymani na gorącym uczynku

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi za sygn. PO I Ds. 49.2018 śledztwo w sprawie przemytu znacznych ilości narkotyków z Holandii i Belgii na teren Polski. W tej sprawie zatrzymano i tymczasowo aresztowano dwie osoby.

 

Ustalenia śledztwa.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Lublinie Wydział w Chełmie weszli w posiadanie informacji, iż Daniel S. (lat 31, wcześniej mieszkaniec powiatu krasnostawskiego, obecnie zamieszkały na terenie Holandii) oraz Michał M. (lat 29, wcześniej mieszkaniec powiatu płockiego, obecnie zamieszkały na terenie Belgii) trudnią się przywozem znacznych ilości narkotyków z krajów swojego zamieszkania do Polski. Przemycanym towarem była amfetamina (w stanie sproszkowanym i płynnym) oraz tabletki zawierające metylenodioksymetamfetaminę (MDMA), zwane potocznie tabletkami ecstasy.

W sprawie wdrożono czynności niejawne.

 

Zatrzymanie.

W wyniku czynności operacyjnych w dniu 4 kwietnia 2018 r. w godzinach wieczornych we Wrocławiu funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Daniela S. i Michała M. Ustalono, iż planowali oni wprowadzić do obrotu 9,6 litra płynnej amfetaminy oraz 1997 tabletek ecstasy za łączną kwotę 134 000 zł. Opisane narkotyki posiadali przy sobie. Zostały one zabezpieczone dla potrzeb śledztwa. Zabezpieczono także mniejsze ilości marihuany i kokainy.   

 

Zarzuty.

Na skutek zgromadzonego materiały prokurator przedstawił Danielowi S i Michałowi M. zarzuty trzech przestępstw narkotykowych popełnionych wspólnie i w porozumieniu:

I.            przywozu z Belgii, a następnie wprowadzenia do obrotu w dniu 8 grudnia 2017 r. w Rybniku 2 litrów płynnej amfetaminy za kwotę 24 000 zł,

II.          przywozu z Belgii, a następnie wprowadzenia do obrotu w dniu 30 stycznia 2018 r. we Wrocławiu 3 litrów płynnej amfetaminy za kwotę 40 500 zł,

III.         przywozu z Belgii, a następnie wprowadzenia do obrotu w dniu 4 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu 9,6 litra płynnej amfetaminy i 1997 tabletek ecstasy za kwotę 134 000 zł.

Każdy z opisanych czynów zakwalifikowany został z art. 55 ust. 3 w zb. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk.

Ponadto, prokurator przedstawił Danielowi S. trzy dalsze zarzuty, dotyczące czynów popełnionych samodzielnie:

I.            w dniu 28 lipca 2017 r. w Krasnymstawie wprowadzenia do obrotu 200 gramów sproszkowanej amfetaminy za kwotę 1600 zł,

II.          w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Krasnymstawie wprowadzenia do obrotu 1 kg sproszkowanej amfetaminy za kwotę 6000 zł,

III.         w dniu 16 listopada 2017 r. w Krasnymstawie wprowadzenia do obrotu 2 kg sproszkowanej amfetaminy za kwotę 14 000 zł.

Każdy z tych czynów zakwalifikowany został z kolei z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Łącznie podejrzani wprowadzili na polski rynek 3,2 kg sproszkowanej amfetaminy, 14,6 litra płynnej amfetaminy oraz 1997 tabletek ecstasy.

 

Środki zapobiegawcze.

Jak wskazano wcześniej, Daniel S. i Michał M. zostali zatrzymani. Po doprowadzeniu ich do Prokuratury Okręgowej w Zamościu prokurator przedstawił im zarzuty jak wyżej. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Z uwagi na charakter sprawy i surowe zagrożenie karami prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Zamościu wnioski o tymczasowe aresztowanie obydwu podejrzanych. Postanowieniami z dnia 7 kwietnia 2018 r. Sąd zastosował 3-miesięczne areszty wobec Daniela S. i Michała M.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, niewykluczone są dalsze zatrzymania.

 

Zagrożenie karami.

Przestępstwo określone w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wprowadzanie narkotyków do obrotu) zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12, natomiast przestępstwo określone w art. 55 ust. 3 tej ustawy (przemyt znacznych ilości narkotyków z krajów UE) stanowi zbrodnię i jest zagrożony karą od 3 lat pozbawienia wolności do lat 15.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2018-04-13 08:02