Komunikat z dnia 31.05.2017r. dot. PO I Ds. 222.2016

Przedmiot śledztwa

Prokuratura Okręgowa w Zamościu razem z Delegaturą w Lublinie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontynuują czynności procesowe w ramach śledztwa o sygn. PO I Ds. 222.2016, obejmującego swoim zakresem co najmniej 5 tzw. karuzel podatkowych. Karuzele te dotyczyły nabywania od dostawców zagranicznych towarów z branży elektroniki (telefony komórkowe wysokiej klasy, dyski twarde, żarówki LED), które to towary były następnie przedmiotem szeregu transakcji pomiędzy podmiotami polskimi. Finałowo towar sprzedawany był z powrotem za granicę (często do tego samego podmiotu, który wprowadził towar na rynek polski). Ostatnia polska firma z „łańcucha” występowała wówczas do urzędu skarbowego o nienależny zwrot podatku VAT, który na wcześniejszych etapach karuzeli nie został zapłacony.

 

Poprzednie wiadomości w tej sprawie

O śledztwie i zatrzymaniach z marca br. informowaliśmy w poprzednim komunikacie:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-i-ds-222-2016,208.html

 

Kolejne zatrzymania

W ubiegłym tygodniu w dniu 23 maja 2017 r. doszło do kolejnych zatrzymań osób zamieszanych w następną karuzelę podatkową objętą śledztwem. Czynności, zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, wykonane zostały przez zespoły realizacyjne Delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie i Olsztynie oraz Wydział Realizacji Służby Celno-Skarbowej Ministerstwa Finansów.

Łącznie zatrzymano 5 osób. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk), jak też wyłudzenia od Skarbu Państwa mienia wielkiej wartości wskutek uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT na rzecz ostatniej firmy z opisanego łańcucha, a więc tzw. „brokera” (art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 76 § 2 kks). Zarzuty opiewały także na niezłożenie w przewidzianym terminie informacji podatkowych (art. 80 § 1 kks).

Wobec czterech osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej wysokości 800 000 zł (po 200 000 zł wobec każdego podejrzanego).

W wyniku przeszukań u podejrzanych ujawniono mienie w łącznej kwocie przekraczającej 150 000 zł w różnych walutach (złotówki, euro, dolary, funty brytyjskie). Mienie to zostało zabezpieczone na poczet przyszłych kar.

 

Towar zabezpieczony w magazynach

Funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego we współpracy z funkcjonariuszami ABW, na polecenie prokuratora weszli do dwóch centrów logistycznych położonych na terenie Warszawy. W magazynach tych firmy objęte śledztwem przechowywały towary. W wyniku czynności funkcjonariusze zatrzymali kilkadziesiąt tysięcy sztuk różnego rodzaju asortymentu (np. po kilka tysięcy telewizorów, dysków twardych, tonerów, pamięci przenośnych typu flash, monitorów, a nawet 74 drony). Ustalono, że towar ten mógł pochodzić z czynów przestępczych, a więc kolejnych karuzel podatkowych. W tym kierunku Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wszczął już kontrole podatkowe oraz postępowania przygotowawcze. Szacujemy, że rynkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi ponad 16,5 mln zł. Ponadto, według ostrożnych szacunków, w świeżo ujawniony proceder, oprócz firm już występujących w śledztwie, zaangażowanych jest 55 podmiotów zagranicznych oraz 170 podmiotów polskich.

 

Blokady rachunków bankowych

Jednocześnie, wykonując czynności w porozumieniu z Prokuraturą Okręgową w Zamościu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) dokonał blokad rachunków bankowych dwóch firm objętych śledztwem. Ich pracownicy znajdowali się wśród osób zatrzymanych w ubiegłym tygodniu. Oprócz zastosowania blokad, GIIF skierował nowe zawiadomienie o przestępstwie prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 kk), w którym udział miały brać te właśnie, jak też i inne firmy. Świadczą o tym podejrzane przepływy na zablokowanych rachunkach. Zgodnie z prawem, GIIF dokonał blokady na okres 72 godzin. Przed upływem tego czasu, w piątek 26 maja 2017 r. prokurator podtrzymał blokady na dalszy okres wynoszący 3 miesiące. Blokadami objęto środki finansowe w złotówkach i euro na sześciu rachunkach – w łącznej kwocie ponad 3,6 mln zł.

 

Dalsze czynności

Śledztwo o sygn. PO I Ds. 222.2016 nie zostało jeszcze ukończone. Pod lupą organów ścigania znajdują się kolejne karuzele podatkowe i osoby biorące w nich udział. Niewykluczone są dalsze zatrzymania. Przedmiotem postępowania będą także nowe okoliczności, podane przez GIIF w złożonym, opisanym wcześniej zawiadomieniu.

 

 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik