Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Zamościu

ul. Orla 2, 22-400 Zamość

tel. 84 639 60 91–93, fax 84 639 33 25

e-mail: poczta@zamosc.po.gov.pl

zobacz na mapie »

 

Obowiązujące przepisy (art. 119 §1 kodeksu postępowania karnego — ustawa z 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) nie przewidują możliwości składania w formie elektronicznej zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz innych pism procesowych takich jak wnioski, zażalenia itp.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu


 • Wydział I Śledczy
  Naczelnik Wydziału: Jakub Litwińczuk

  tel. 84 638 24 72
  fax 84 639 33 25
 • Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
  Naczelnik Wydziału: Joanna Lisiczyńska

  tel. 84 638 24 91
  fax 84 639 33 25
 • Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
  Dyrektor Wydziału: Jolanta Kowalska

  tel. 84 638 24 82
  fax 84 638 24 70
 • Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Kierownik Działu:

  tel. 84 638 24 98
  fax 84 639 33 25
 • Dział ds. Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz
  Kierownik Działu: Andrzej Duda

  tel. 84 638 24 61
  fax 84 639 33 25
 • Stanowisko Inspektora ds. Obronnych
  Inspektor: Andrzej Bętkowski

  tel. 84 638 24 88
  fax 84 639 33 25
 • Stanowisko Audytora Wewnętrznego
  Audytor: Andrzej Bętkowski

  tel. 84 638 24 88
  fax 84 639 33 25
 • Stanowisko Inspektora Ochrony Danych (dla Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych)
  Inspektor: Maciej Dziewulski
  tel. 
  e-mail: iod@zamosc.po.gov.pl
 • Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  Inspektor: Andrzej Bętkowski