Ogłoszenie o zawieszeniu śledztwa w sprawie PO I Ds 88.2018

 

Prokuratura Okręgowa w Zamościu na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 100 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że:

 

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2021 r. zawieszono śledztwo prowadzone za sygn. PO I Ds 88.2018 dotyczące doprowadzenia przez ustalone osoby zarządzające FTK sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy sprzedaży tytoniu o łącznej kwocie 225172,18 zł poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru zapłaty za dostarczony tytoń, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i inne – wobec zaistnienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej kontynuowanie postępowania, z uwagi na brak możliwości ustalenia miejsca pobytu podejrzanych.

 

W terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia pokrzywdzonym opisanym wyżej czynem przysługuje prawo zwrócenia się do tut. Prokuratury o doręczenie odpisu postanowienia.

 

Zastępca

 

Prokuratora Okręgowego

 

Artur Szykuła

 

Lista plików