Zabudowa poddasza oraz zmiana przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ul. Orlej 2

Zabudowa poddasza oraz zmiana przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ul. Orlej 2

Lista plików
  • ico_pdf Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego - zaproszenie[3].pdf [2017-10-10 13:11, 379.50 kB]
  • ico_zip Specyfikacja techniczna z załącznikami - poddasze.zip [2017-10-10 13:17, 816.22 kB]
  • ico_zip Wzór oferty - wzor_oferty.zip [2017-10-10 13:12, 9.44 kB]