Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (18-24 lutego 2019 roku)

W ramach corocznej akcji dotyczącej „Dnia Ofiar Przestępstw”, obchodzonego 22 lutego 2019 r. oraz związanego z nim „ Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który w tym roku przypada w okresie od 18 do 24 lutego, w siedzibach prokuratur okręgu zamojskiego będą udzielane dla osób pokrzywdzonych przestępstwem porady, w ramach których będzie można uzyskać informacje o:

-     uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz o możliwości i sposobie załatwienia ich spraw,

-     podmiotach mogących udzielić im pomocy, w tym instytucjach rządowych i organizacjach działających w sektorze organizacji pozarządowych, zajmujących się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i zapewniających opiekę i wsparcie ofiarom przestępstw.

Porady dla zgłaszających się osób będą udzielane w dniach od 18 do 22 lutego 2019 r. w godzinach urzędowania we wszystkich jednostkach prokuratur okręgu zamojskiego oraz w dniu 23 i 24 lutego telefonicznie pod numerami telefonów:

-     608 029 291 - prokurator Prokuratury Okręgowej w Zamościu

-     602 338 175 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju

-     606 287 194 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie

-     668 006 511 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim

-     664 482 524 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie

-     606 287 192 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim

-     604 111 787 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Zamościu