Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2020

W ramach corocznej akcji dotyczącej „Dnia Ofiar Przestępstw”, obchodzonego 22 lutego 2020 r. oraz związanego z nim „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który w tym roku przypada w okresie od 21 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r., w siedzibach prokuratur okręgu zamojskiego będą udzielane dla osób pokrzywdzonych przestępstwem porady, w trakcie których będzie można uzyskać informacje o:

- uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz o możliwości i sposobie załatwienia ich spraw,

- podmiotach mogących udzielić im pomocy, w tym instytucjach rządowych i organizacjach działających w sektorze organizacji pozarządowych, zajmujących się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i zapewniających opiekę i wsparcie ofiarom przestępstw.

Porady dla zgłaszających się osób będą udzielane w dniu 21 i od 24 do 28 lutego br. w godzinach urzędowania we wszystkich jednostkach prokuratur okręgu zamojskiego oraz w dniach 22 i 23 lutego telefonicznie pod numerami telefonów:

608 029 291 - prokurator Prokuratury Okręgowej w Zamościu

602 338 175 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju

606 287 194 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie

668 006 511 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim

664 482 524 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie

606 287 192 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim

604 111 787 - prokurator Prokuratury Rejonowej w Zamościu

 

Nadto celem uzyskania dalszego wsparcia poniżej zamieszczamy odnośnik do  listy  podmiotów, które świadczą w 2020 r. pomoc finansową ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Lista organizacji jest dostępna pod adresem:

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/plznajdz-osrodek-pomocy