Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w roku 2021

 

KOMUNIKAT

 

            W ramach corocznej akcji dotyczącej „Dnia Ofiar Przestępstw” przypadającego w dniu 22 lutego 2021 r. oraz związanego z nim „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który będzie się odbywał od 22 do 28 lutego 2021 r. w siedzibach prokuratur okręgu zamojskiego będą udzielane dla osób pokrzywdzonych przestępstwem porady, w trakcie których będzie można uzyskać informacje o:

- uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz o możliwości i sposobie załatwienia ich spraw,

- podmiotach mogących udzielić im pomocy, w tym instytucjach rządowych i organizacjach działających w sektorze organizacji pozarządowych, zajmujących się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i zapewniającym opiekę i wsparcie ofiarom przestępstw oraz podmiotach, które w 2021 r. świadczą pomoc finansową ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

         Porady dla zgłaszających się osób będą udzielane w dniach od 22 do 26 lutego br. w godzinach urzędowania we wszystkich jednostkach prokuratur okręgu zamojskiego oraz w dniach 27 i 28 lutego telefonicznie pod numerami telefonów:

- 608 029 291 – prokurator Prokuratury Okręgowej w Zamościu

- 602 338 175 – prokurator Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju

- 606 287 194 – prokurator Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie

- 668 006 511 – prokurator Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim

- 664 482 524 – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie

- 606 287 192 – prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim

- 604 111 787 – prokurator Prokuratury Rejonowej w Zamościu.

         Jednocześnie, ze względu na panującą w kraju sytuację pandemiczną, proszę o rozważenie przez osoby zainteresowane ograniczenia osobistego kontaktu z prokuratorami w siedzibach jednostek organizacyjnych prokuratury i poprzestanie na uzyskiwaniu porad telefonicznych.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Artur Szykuła

Lista plików