Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Burmistrza Miasta Zwierzyniec.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała w dniu 12 grudnia 2016 r. za sygn. PO I Ds. 192.2016 do Sądu Rejonowego w Zamościu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Janowi S., obecnemu Burmistrzowi Miasta Zwierzyniec.

Prokurator zarzucił podejrzanemu, że w listopadzie 2014 r., jako urzędujący Burmistrz Miasta Zwierzyniec będący organem podatkowym, będąc zobowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że w trakcie kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych ujawnił w ulotce wyborczej, kolportowanej przez jego sztab wyborczy informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, a która dotyczyła niezapłacenia przez ustaloną osobę opłaty lokalnej z tytułu gospodarowania odpadami, czym działał na szkodę interesu prywatnego Patrycji K.

Przestępstwo to wyczerpuje znamiona art. 231 § 1 kk w zb. z art. 266 § 1 kk w zb. z art. 306 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zw. z art. 11 § 2 kk. Najwyższe ustawowe zagrożenie przewidziane za to przestępstwo wynosi do 5 lat pozbawienia wolności.

Jan S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wskazał przy tym jednak, iż rzeczywiście zawarł w ulotce wyborczej określenie, że Patrycja K. nie zapłaciła za wywóz śmieci. W rzeczywistości podejrzanemu chodziło jednak o ojca kobiety, który w tym czasie był kontrkandydatem Jana S. w wyborach samorządowych. Podejrzany dodał, iż o tym, że wskazana rodzina nie płaciła za wywóz śmieci dowiedział się nie z dokumentacji podatkowej, a „od ludzi”.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która przejęła postępowanie do dalszego prowadzenia z Prokuratury Rejonowej w Zamościu uznała, że czyn Jana S. nie był społecznie szkodliwy w stopniu znacznym. Wina podejrzanego nie była duża. Do popełnienia przestępstwa doszło w specyficznym okresie walki wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych. Ponadto, Jan S. zadeklarował chęć udziału w postępowaniu mediacyjnym i nie był wcześniej karany.

Wszystko to legło u podstaw skierowania do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. We wniosku zawarto również zapis o ustanowieniu okresu 1 roku tytułem próby oraz o orzeczeniu świadczenia pieniężnego w kwocie 1000 zł na cel wskazany przez Sąd.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik