Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Zamościu. dot. zapewnienia warunków bezpieczeństwa w budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Zamościu. dot. zapewnienia warunków bezpieczeństwa w budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Lista plików