Komunikat dot. sprawy PO I Ds. 97.2018

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadziła postępowanie przygotowawcze z zawiadomienia Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka o możliwości popełnienia w dniu 8 lipca 2018r. w Sahryniu gmina Werbkowice przestępstwa przez Grzegorza K. – ówczesnego Prezesa Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie tj. przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 133 k.k.

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2018r. umorzono śledztwo w sprawie publicznego znieważenia w dniu 8 lipca 2018r. w miejscowości Sahryń, woj. lubelskiego Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej przez Grzegorza K., który podczas swojego wystąpienia odnosząc się do wydarzeń mających miejsce w dniach 9-10 marca 1944r. w Sahryniu podczas, których poniosły śmierć osoby narodowości ukraińskiej stwierdził: „…ta zbrodnia przeciwko ludzkości popełniona została przez członków Narodu Polskiego, partyzantów Armii Krajowej będących żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego...” , tj. o czyn z art. 133 k.k. – wobec stwierdzenia, iż czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego (art. 17§1pkt.2 kpk).

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, stwierdzono, że brak jest podstaw do przyjęcia, iż wygłoszone publicznie słowa Grzegorza K. mogły znieważyć Naród lub Rzeczpospolitą Polską, a co za tym idzie wyczerpać dyspozycję art. 133 k.k.

Przedmiotowe postanowienie nie jest prawomocne.