Kontakt

Prokuratura Okręgowa w Zamościu

ul. Orla 2, 22-400 Zamość

tel. 84 639 60 91–93, fax 84 639 33 25

e-mail: poczta@zamosc.po.gov.pl

zobacz na mapie »

 

Obowiązujące przepisy (art. 119 §1 kodeksu postępowania karnego — ustawa z 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) nie przewidują możliwości składania w formie elektronicznej zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz innych pism procesowych takich jak wnioski, zażalenia itp.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu


 • Wydział I Śledczy
  Naczelnik Wydziału: Norbert Kudyk

  tel. 84 638 24 90
  fax 84 639 33 25
 • Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
  p.o. Naczelnik Wydziału: Anna Tymicka

  tel. 84 638 24 89
  fax 84 639 33 25
 • Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
  Dyrektor Wydziału: Paweł Dec

  tel. 84 638 24 82
  fax 84 638 24 70
 • Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych


  tel. 84 638 24 98
  fax 84 639 33 25
 • Dział ds. Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz
  Kierownik Działu: Paweł Słupczyński

  tel. 84 638 24 63
  fax 84 639 33 25
 • Rzecznik Prasowy: Artur Szykuła

   tel. 660 472 684, e-mail: rzecznik@zamosc.po.gov.pl

 

 • Stanowisko Inspektora ds. Obronnych


  tel. 84 638 24 88
  fax 84 639 33 25
 • Stanowisko Audytora Wewnętrznego


  tel. 84 638 24 88
  fax 84 639 33 25
 • Stanowisko Inspektora Ochrony Danych (dla Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych)
  Inspektor: Maciej Dziewulski
  tel. 
  e-mail: iod@zamosc.po.gov.pl
 • Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  tel. 84 638 24 88
  fax 84 639 33 25