O Prokuraturze
Prokuratura Okręgowa w Zamościu jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Podstawowe akty prawne regulujące zasady funkcjonowania prokuratury:

  1. Ustawa Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 177)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r. poz. 508 z późn. zm.)

Status prokuratury określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 3 lutego 2016 r. poz. 270 z późn. zm.)

 

Numer rachunku bankowego do wpłat m.in. należności z tytułu sporządzenia i wydania kserokopii:

  • 33 1010 1339 0253 4822 3100 0000

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Zamościu

p.o. Prokuratora Okręgowego

 Mariusz Rymarz

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Ewa Kuźnicka

 

organizacja jednostki »

 
Lista plików
  • ico_pdf Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - d20160508[1].pdf [2016-12-27 12:52, 484.50 kB]
  • ico_pdf Ustawa Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 177) - ustawa_o_prokuraturze_2016.pdf [2016-03-04 12:56, 1.05 MB]