Prokuratura

Zobacz także... [3]
 • O Prokuraturze [2015-02-11]

  Status prokuratury określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 3 lutego 2016 r. poz. 270 z późn. zm.)

  czytaj więcej »
 • Organizacja jednostki [2015-02-11]

  Funkcję p.o. Prokuratora Okręgowego w Zamościu sprawuje prokurator Mariusz Rymarz. Funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego sprawuje prokurator Ewa Kuźnicka

  czytaj więcej »
 • Jednostki podległe [2015-02-11]

  Status prokuratury określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z dnia 3 lutego 2016 r. poz. 270 z późn. zm.)

  czytaj więcej »